Fizyczna ochrona mienia

Pomimo coraz szerszego zastosowania najnowocześniejszej techniki wciąż najważniejszym ogniwem w systemie ochrony jest człowiek. Ochrona osób i mienia to usługa realizowana przez wyspecjalizowanych pracowników z kwalifikacjami adekwatnymi do rodzaju i specyfiki ochranianego obiektu. Ochrona fizyczna spełnia funkcję prewencyjną, zapobiegając kradzieżom, włamaniom, zniszczeniom i dewastacjom mienia.

W ramach usługi fizycznej ochrony mienia gwarantujemy:

Najwyższą jakość

usług ochroniarskich

Kompleksowe zabezpieczenie mienia

przed kradzieżą i włamaniem

Patrole prewencyjne

świadczone przez wyspecjalizowane Grupy Interwencyjne

Bezpieczeństwo

osób znajdujących się na terenie obiektu podlegającego ochronie

Holistyczne rozwiązania

w zakresie ochrony (człowiek + technika)

Zespół kompetentnych ludzi

posiadających niezbędne koncesje, licencje, pozwolenia i certyfikaty

Działania zapobiegające przestępstwom

i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony

Dodatkowo na życzenie klienta zapewniamy:

Audyt bezpieczeństwa
Przeczytaj więcej
Analizę ryzyka i zagrożeń
Analizę ryzyka i analizę zagrożeń chronionego obiektu wraz z rekomendacjami optymalizacji ochrony i jej kosztów.
Wzmocnienie stref ochronnych
Wzmocnienie stref ochronnych poprzez wystawienie w kilka minut dodatkowych posterunków w sytuacjach szczególnego zagrożenia.
Dodatkowy nadzór
Dodatkowy nadzór nad chronionym obiektem przez Operatorów Stacji Monitorowania Alarmów.
Całodobowe wsparcie
Całodobowe wsparcie przez Grupy Interwencyjne.
Active Guard
System kontroli pracowników ochrony (Active Guard), który w znaczącym stopniu uwiarygodnia sumienność naszych pracowników i podnosi standardy świadczenia usług poprzez kontrolę pracy w czasie rzeczywistym.

Chronimy obiekty bez względu na lokalizację, charakter czy powierzchnię.

Swoje usługi świadczymy na podstawie przygotowywanych planów i instrukcji ochrony. Bierzemy również pod uwagę możliwe do zastosowania systemy zabezpieczeń technicznych, aby z jednej strony minimalizować koszty ponoszone na ochronę, a z drugiej zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa chronionego obiektu. W sytuacji wyższej konieczności, pracownikom ochrony udzielamy wsparcia Grup Interwencyjnych.
Przeczytaj więcej o nowoczesnych systemach zabezpieczeń technicznych

Do realizacji naszych usług zatrudniamy pracowników posiadających:

Odpowiednie kompetencje

Uprawnienia

wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, pozwolenie na broń, itp)

Przeszkolenie

ze specyfiki danego obiektu oraz realizacji zadań ochronnych na danym obiekcie

Jednolite umundurowanie

dostosowane wymagań Klientów i/lub wymagań na danych obiekcie

Wyposażenie

niezbędne do realizacji zadań (środki ochrony indywidualnej, środki łączności, środki przymusu bezpośredniego, broń palną, itp.)
Wszystkie działania pracowników ochrony realizujemy na podstawie Koncesji MSWiA nr L-0046/03 z dnia 6 lutego 2003 r. zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740 z późn. zm.

Korzyści z oddelegowania zadań związanych z ochroną do DGP Security Partner:

Stała obsada

Zapewnienie stałej obsady stanowisk pracy bez względu na urlopy lub choroby pracowników.

Wygodne faktury

Zlikwidowanie obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu Pracy i innych ustawowych uregulowań wobec personelu zatrudnianego przez Klienta - rozliczanie za pomocą faktur z odroczonym terminem płatności zaliczaną w koszty uzyskania przychodów.

Komfort Klienta

Zdjęcie z Klienta odpowiedzialności za ustalanie służb, kontrole oraz nadzór nad pracownikami i prawidłowością ochrony.

Szybkość

Znaczne skrócenie czasu potrzebnego na interwencję w przypadku wystąpienia odstępstw od harmonogramu pracy (zastępstwa).

Jesteśmy do Państwa dyspozycji na terenie całej Polski, dzięki czemu szybko i skutecznie gwarantujemy natychmiastowe wsparcie wszędzie, gdzie jest to potrzebne.

Srawdź jak działamy i jakie korzyści oferujemy naszym Klientom

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.
Strona internetowa: Proformat

Telefon do działu rekrutacji

Formularz kontaktowy

Tic box*