Polityka bezpieczeństwa

Wszystkie nasze działania realizujemy z zachowaniem najwyższego, praktycznie możliwego i akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo naszych klientów traktujemy na równi z interesem handlowym spółki, czyniąc je priorytetowym celem strategii rynkowej i organizacyjnej.

Cel ten realizujemy:

Kształtując kulturę bezpieczeństwa, promując świadomość i postawy ukierunkowane na wykrywanie, ujawnianie i eliminacje zagrożeń
Zapewniając system szkoleń zmierzający do podnoszenia kwalifikacji i świadomości bezpieczeństwa wśród wszystkich pracowników
Precyzyjnie określając zakresy kompetencji i odpowiedzialności pracowników
Wdrażając spójny, pro-aktywny i formalnie wyodrębniony system zarządzania bezpieczeństwem, oparty na zaangażowaniu wszystkich pracowników oraz na odpowiednich narzędziach organizacyjnych i ciągłym monitorowaniu poziomu bezpieczeństwa.
Strona internetowa: Proformat

Telefon do działu rekrutacji

Formularz kontaktowy

Tic box*