Grupa kapitałowa

Jesteśmy jedną z największych w Polsce grup nowoczesnych i stale rozwijających się spółek powiązanych.

Doświadczenie

Stworzyliśmy sieć oddziałów na terenie całego kraju, aby nasi Klienci rozwijający swój biznes w każdym obszarze Polski mieli gwarancję realizacji usługi na takim samym poziomie we wszystkich swoich placówkach. Zapewniamy to dzięki ujednoliconym w ramach Grupy procedurom postępowania oraz wdrożonym procesom zarządczym. Równocześnie doceniamy różnorodność społeczności poszczególnych regionów Polski i staramy się dostosować swoje działania do specyfiki i kultury funkcjonowania biznesu w różnych częściach kraju.

Nowoczesność

W swoich działaniach łączymy ponad trzydziestoletnie doświadczenie z najnowocześniejszymi osiągnięciami techniki, zarówno w zakresie bezpieczeństwa jak i usług czystościowo-porządkowych. W każdym roku naszej działalności rozwijamy się i dostosowujemy standardy naszej pracy do światowych trendów. Działamy kompleksowo, łączymy niezawodną, wielostopniową ochronę fizyczną z najnowocześniejszymi – często autorskimi – technologiami.

To dzięki partnerskiej współpracy z setkami naszych Klientów zdobyliśmy doświadczenie i kompetencję, którym dzisiaj dzielimy się z naszymi Kontrahentami. W swojej działalności kierujemy się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako doświadczony dostawca usług zapewniamy swoim Klientom korzyści w sferze ekonomicznej i społecznej. Celem nadrzędnym jest skuteczność realizacji celów naszych Klientów. Jednak beneficjentami naszej strategii działania nie są wyłącznie Klienci.

Zatrudniając ponad 10 000 pracowników bycie odpowiedzialnym i wiarygodnym pracodawcą jest dla nas priorytetem. Nasze działania prowadzimy w sposób etyczny i transparentny. Jesteśmy zwolennikami stałego dialogu z naszymi partnerami: Klientami, Dostawcami i Pracownikami. Misją Grupy Kapitałowej DGP DOZORBUD Grupa Polska jest dostarczanie najwyższej jakości usług w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania. 

Profesjonalizm

Świadczymy usługi na rzecz najbardziej wymagających Klientów, w tym obiektów podlegających obowiązkowej ochronie oraz obiektów infrastruktury krytycznej, zgodnie z wytycznymi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Certyfikacja

Jakość świadczonych usług potwierdzamy certyfikatami: ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością; ISO 14001:2015 Systemu Zarządzania Środowiskiem, ISO 45001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, AQAP 2110:2016 System Zarządzania Jakością dla Dostawców Wojska oraz ISO 27001 System zarządzania bezpieczeństwem Informacji.

Spełnienie wymagań

Spełniamy wymagania Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych. Posiadamy kancelarię niejawną, Autonomiczne Stanowisko Komputerowe (ASK), akredytowany system teleinformatyczny przeznaczony do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE” i Pion Ochrony Informacji Niejawnych. Zatrudniamy także dużą grupę pracowników legitymujących się poświadczeniami bezpieczeństwa.

Jesteś zainteresowany współpracą z nami?

Przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.
Strona internetowa: Proformat

Telefon do działu rekrutacji

Formularz kontaktowy

Tic box*