Standardy jakości

Inwestujemy w naszych pracowników

Wiemy, że jakość naszych usług zależy przede wszystkim od naszych pracowników. Dlatego w standardach naszej pracy priorytetem są poniższe kwestie:

Odpowiednia selekcja pracowników liniowych

Bezpośredni nadzór kadry kierowniczej nad pracami

Szybkie reagowanie na sugestie klienta

Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników

Wysoka kultura osobista wszystkich pracowników

Certyfikaty

Zaangażowanie Grupy DGP w świadczenie wysokiej jakości usług outsourcingowych dla biznesu wymaga wdrożenia i stałego doskonalenia procesów zarządzania jakością i posiadanymi zasobami. W wyniku swoich działań Grupa DGP otrzymała szereg certyfikatów i wyróżnień potwierdzający wysoki standard oferowanych usług.

Nasze starania potwierdzają:

Certyfikat jakości ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2005, AQAP 2110:2016, PN-N 18001:2004.

Co roku odnawiany certyfikat Gwarant Czystości i Higieny w obszarze medycznym

Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego II i III stopnia o klauzuli POUFNE.

Członkostwo w Krajowej Izby Gospodarczo – Rehabilitacyjnej.

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej.

Świadectwo Wiarygodności wydane przez Krajowego Dyrektora ds. Uzbrojenia.

Gwarancja dyskrecji i profesjonalizmu.

‘’Certyfikatów jakości’’ jakimi są referencje naszych zadowolonych Klientów i Partnerów Biznesowych.

DGP Grupa Polska sp. z o. o. działa w oparciu o koncesję wydawaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych (nr koncesji L-0046/03). Choć koncesja sama w sobie sugeruje profesjonalizm, kompetencje potwierdzają również wdrożone systemy ISO, przynależność do stowarzyszeń branżowych, świadectwa, a co najważniejsze referencje naszych Klientów.

Dostępność

Dzięki rozbudowanej strukturze, sieci regionów, oddziałów i spółek córek zlokalizowanych na terenie całej Polski jesteśmy w stanie świadczyć płynne usługi w każdym miejscu w kraju. Sprawna komunikacja maksymalizuje efektywność naszych działań.

Nowoczesny sprzęt

Nowoczesność

Zapewniając pracę ponad 10 000 pracownikom, bazujemy na najnowocześniejszych rozwiązaniach, które w znaczący sposób nie tylko ułatwiają dostarczanie wysokiego standardu usług, ale czynią wykonywaną pracę skuteczniejszą. W 2021 roku opracowaliśmy i wdrożyliśmy autorski zintegrowany System Ochrony AI Iron Control. System, oparty o sztuczną inteligencję.

Sprzęt porządkowy

Co roku inwestujemy także w nowoczesny sprzęt porządkowy, by dopełnić najwyższych standardów jakości, m.in. wózki serwisowe, automaty szorująco - zbierające, odkurzacze przemysłowe, myjki ciśnieniowe, zamiatarki, kosiarki, kosy i maszyny autonomiczne.

Zaangażowanie społeczne

W DGP Grupa Polska sp. z o. o. dobrze wiemy, że nasz sukces zawdzięczamy przede wszystkim dzięki zaangażowaniu naszych wykwalifikowanych pracowników. Będąc świadomym, jak ważny dla życia przedsiębiorstwa jest kapitał ludzki, nieustannie w niego inwestujemy.

Troska o pracowników

Zakres, lokalizacja i skala naszej działalności przekłada się na wielkość zatrudnienia. Zależy nam przy tym, abyśmy byli postrzegani jako pracodawca gwarantujący bezpieczne, atrakcyjne i etyczne warunki pracy, dlatego absolutnie przestrzegamy przepisów prawa pracy oraz zasad wewnętrznej polityki personalnej. Kierujemy się potrzebą ciągłego doskonalenia, określamy ambitne i konkretne cele oraz wspieramy rozwój naszych pracowników.

Naszym priorytetem jest eliminacja wypadków przy pracy, a realizujemy to poprzez systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie ze standardami systemu zapobiegania wypadkom w pracy. Systemowe zarządzanie BHP oznacza dla nas:

Identyfikację zagrożeń, przeprowadzenie oceny ryzyka i określenia środków kontroli, a także rozwijanie procesów i procedur dla odpowiedniego zmniejszania i kontroli zagrożeń oraz ryzyka.

Przeprowadzanie odpowiednich szkoleń w celu zapewnienia wiedzy o potencjalnych zagrożeniach i nadanie pracownikom kompetencji do wykonywania w sposób bezpieczny określonych zadań.

Promowanie aktywnego udziału wszystkich pracowników i osób zarządzających w wysiłkach na rzecz BHP.

Rozwijanie systemów kontroli i pomiarów w celu wykazania, czy standardy wykonywania prac zostały spełnione oraz czy zostały dostrzeżone możliwości poprawy.

Strona internetowa: Proformat

Telefon do działu rekrutacji

Formularz kontaktowy

Tic box*