Audyt bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem współpracy pracownicy DGP Security Partner dokonują wizji lokalnej obiektu, której celem jest analiza słabych stron i potencjalnych zagrożeń. Na jej podstawie opracowywane są szczegółowe procedury z uwzględnieniem m.in.:

specyfiki obiektu

położenia obiektu

kubatury

godzin użytkowania

wartości materialnej

posiadanych zabezpieczeń technicznych

stopnia zagrożenia

W oparciu o procedury dokonujemy oceny stanu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, tworząc kompleksowy plan ochrony obiektu.

Zakres audytu:

Analiza potencjalnych i faktycznych zagrożeń wewnętrznych, i zewnętrznych obiektu
Ocena funkcjonującej infrastruktury oraz poziomu ochrony fizycznej obiektu
Ocena zabezpieczeń elektronicznych, m.in. systemów alarmowych CCTV
Analiza zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Ocena doboru i zakresu współdziałania poszczególnych komponentów systemu bezpieczeństwa
Testy penetracyjne o różnych porach funkcjonowania obiektu
Wszechstronna analiza dokumentacji dotyczącej funkcjonowania systemów bezpieczeństwa obiektu
Strona internetowa: Proformat

Telefon do działu rekrutacji

Formularz kontaktowy

Tic box*