Elektroniczna ochrona mienia

Rozwój technologii oraz powszechny dostęp do internetu, otworzył możliwości świadczenia usług ochrony poprzez dostęp zdalny do chronionych obiektów przy wykorzystaniu elektronicznych systemów zabezpieczeń.

Szerokie spektrum możliwości ochrony zdalnej

Usługa elektronicznej ochrony mienia skierowana jest głównie do Klientów, którzy planują optymalizację kosztów związanych z funkcjonowaniem tradycyjnej ochrony fizycznej lub zamierzają objąć ochroną rozrastający się obszar firmowy, bez konieczności zatrudniania większej liczby pracowników ochrony fizycznej.

Nowoczesność

Zdalna ochrona z wykorzystaniem nowoczesnych systemów zabezpieczeń to nowe zracjonalizowane i zekonomizowane podejście do ochrony rozległych obiektów przemysłowych, produkcyjnych czy usługowych. To również możliwość uzyskania wyższego poziomu zabezpieczenia swojego mienia poza godzinami pracy przedsiębiorstwa.

W ramach usług elektronicznej ochrony proponujemy Klientom:

Zdalny monitoring wizyjny

Zdalny monitoring wizyjny to całodobowa obserwacja obiektu, nadzór sygnałów z systemów alarmowych oraz interwencja w uzasadnionych przypadkach. Dzięki tej usłudze, wielu naszych Klientów znacznie ograniczyło liczbę pracowników ochrony fizycznej, poprzez przeniesienie zadań ochrony na operatorów Stacji Monitorowania Alarmów. System zdalnego monitoringu wizyjnego oferuje szeroki zakres możliwości ochrony obiektu, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na bezpieczeństwo.

Zdalną weryfikację sygnałów alarmowych


Wideo weryfikacja sygnałów alarmowych pozwala nam na natychmiastowe sprawdzenie przyczyny wzbudzenia sygnału alarmowego. Wideo weryfikacja to też brak kosztów związanych z interwencjami po fałszywych alarmach i nieuzasadnione działanie patrolu interwencyjnego. Korzystamy z systemu zaawansowanych technologicznie kamer, często wyposażonych w inteligentną analizę obrazu.

Zdalny, wirtualny patrol

Wirtualny patrol jest zdalnym obchodem obiektu dokonywanym przez operatorów Stacji Monitorowania Alarmów za pomocą systemu kamer umieszczonych w obiekcie Klienta, z częstotliwością wskazaną w instrukcji ochrony. Operator Stacji Monitorowania Alarmów weryfikuje, czy na obiekcie nie zaistniała jakaś nieprawidłowość. Jeśli stwierdzi, że doszło do naruszeń np. nieautoryzowanej obecności osób trzecich, kontaktuje się z Klientem, informując go o zaistniałym zajściu oraz w uzasadnionych przypadkach wysyła na miejsce grupę interwencyjną.

Realizacja usług zdalnej ochrony odbywa się za pomocą elektronicznych systemów zabezpieczeń, do których należą.:

system telewizji przemysłowej CCTV

system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN

system kontroli dostępu SKD

system sygnalizacji pożaru (SSP)

system obchodowy Active Guard

Główne korzyści z elektronicznej ochrony:

Redukcja kosztów

Redukcja kosztów, w tym oszczędności związane z nieuzasadnioną interwencją.

Konfiguracja

Szerokie możliwości konfiguracji sprzętu.

Mobilność

Możliwość podglądu kamer z każdego miejsca na świecie

Niski koszt

Niski koszt utrzymania systemu.

Możliwości rozbudowy

Możliwość nieograniczonej rozbudowy w kolejnych etapach inwestycji.

Zachęcamy do zapoznania się z oferowanymi przez nas
systemami zabezpieczeń technicznych.
Srawdź jak działamy i jakie korzyści oferujemy naszym Klientom

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.
Strona internetowa: Proformat

Telefon do działu rekrutacji

Formularz kontaktowy

Tic box*