Integracja systemów zabezpieczeń

Zintegrowane systemy bezpieczeństwa służą do kompleksowego zarządzania i monitorowania wszystkimi systemami zabezpieczeń znajdującymi się w chronionym obszarze oraz w objętych ochroną budynkach.

Bardzo szerokie możliwości integracji sprawiają, że system do zarządzania całym obiektem, czy kompleksem obiektów, nie ogranicza się wyłącznie do systemów zabezpieczania technicznego. Oprócz integrowania urządzeń z zakresu systemów zabezpieczeń, takich jak kamery, czytniki kontroli dostępu czy detektory ruchu, istnieje możliwość podłączenia np. systemów nadzorujących pracę sieci komputerowych, systemów automatyki budynkowej BMS, czy innych systemów dziedzinowych.

W DGP Security Partner integrujemy są ze sobą w jeden spójnie zarządzany system takie systemy jak:

SSWiN

system sygnalizacji włamania i napadu 

SSP

system sygnalizacji pożarowej

CCTV

systemy telewizji przemysłowej

SKD

systemy kontroli dostępu

System ochrony perymetrycznej

Centrale

Producenci elementów stosowanych w różnych systemach, z którymi współpracuje DGP Security Partner, proponują specjalne centrale umożliwiające tworzenie wielofunkcyjnych instalacji, łączących funkcje bezpieczeństwa, kontroli dostępu, monitoringu zdarzeń i automatyki budynkowej. Umożliwiają one efektywne i wygodne sterowanie systemami (powiązanymi strefami SKD i SSWiN) w tym samym czasie. Dzięki systemom do integracji oferowanym przez DGP Security Partner, użytkownik uzyskując dostęp do pomieszczenia, może jednocześnie rozbroić odpowiedni system alarmowy. Analogicznie, poprzez załączenie czuwania systemu SSWiN, nasz Klient może zablokować wszystkie przejścia (zaryglować drzwi) przypisane do zintegrowanej strefy SKD.

Bezpieczeństwo

Nakłady ponoszone na wdrożenie i utrzymanie zintegrowanego systemu zabezpieczeń technicznych są rekompensowane zdecydowaną poprawą bezpieczeństwa obiektów oraz redukcją kosztów ochrony fizycznej. Opłacalność takiej inwestycji jest bezdyskusyjna w szczególności dla obiektów z infrastrukturą krytyczną, dużych obiektów użyteczności publicznej czy obiektów przemysłowych, ponieważ dzięki integracji można uzyskać lepszy nadzór nad systemami, skrócić do minimum czas reakcji na zdarzenia oraz poprawić efektywność całego systemu ochrony.

Podstawowe zadania zintegrowanego systemu bezpieczeństwa:

Integrowanie systemów ochrony budynku w celu ujednoliconej prezentacji napływających sygnałów i stanów obiektu.

Zwiększenie bezpieczeństwa i funkcjonalności obiektu poprzez dostarczenie interakcji między integrowanymi systemami.

Wsparcie procesów podejmowania decyzji, koordynacji działań i monitorowania sytuacji poprzez szybkie udostępnienie kompleksowego obrazu sytuacji.

Zapewnienie pełnego nadzoru nad systemami budynku z czytelnym interfejsem graficznym i funkcjami sterowania urządzeniami.

Wydzielenie funkcjonalnych stanowisk administracyjnych.

Dostarczenie ujednoliconych narządzi administrowania i sterowania systemami budynku.

Automatyczne tworzenie dokumentacji zdarzenia oraz jego raportowanie i analiza w oparciu o dane zgromadzone w systemie.

Skontaktuj się z nami i sprawdź, co możemy zrobić dla Ciebie w zakresie integracji systemów zabezpieczeń.

Przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.
Strona internetowa: Proformat

Telefon do działu rekrutacji

Formularz kontaktowy

Tic box*