Obiekty służby zdrowia

Higiena i dezynfekcja w obiektach służby zdrowia są podstawowymi elementami prewencji zakażeń, co pozwala na utrzymanie odpowiedniego reżimu sanitarno-higienicznego. Połączenie tradycyjnych środków czystościowych oraz najnowocześniejszych technologii i sprzętu pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego. Nasza kadra posiada odpowiednie kwalifikacje i badania oraz uczestniczy w cyklicznych szkoleniach z zakresu technologii utrzymania czystości, prewencji zakażeń szpitalnych oraz procedur i instrukcji obowiązujących w danym podmiocie leczniczym.

W ramach kompleksowej usługi sprzątania oferujemy również:

prace pomocnicze przy pacjencie

Pomoc przy toalecie

Pomoc w transporcie pacjentów

Pomoc przy zmianie pozycji ułożeniowej chorego i inne

oraz transport wewnątrzszpitalny

Transport odpadów medycznych i komunalnych

Usługi obsługi szatni wewnąrzszpitalnej

Transport brudnej i czystej pościeli

Usługi obsługi magazynów odzieżowych w szpitalu

Naszym Klientom dostarczamy również wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne, wykonujemy polimeryzację podłóg, krystalizację marmuru, mycie okien, w tym mycie okien na wysokościach.

W ramach usług utrzymania czystości w obiektach służby zdrowia gwarantujemy:

Najwyższą jakość

kompleksowej usługi sprzątania

Działania służące

jak najefektywniejszemu utrzymaniu czystości, zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii i wirusów

Wysoki standard higieny i porządku

wewnątrz jak i na zewnątrz budynku

Regularne prace

wykonywane bez zakłócenia pracy personelu medycznego

Zespół kompetentnych

i przeszkolonych ludzi posiadających niezbędne wymagania i badania

Najnowszy sprzęt

oraz środki czystości bezpieczne dla personelu, pacjentów oraz sprzątanych nawierzchni

Zastosowanie środków myjących,

i myjąco-dezynfekujących dopasowanych do specyfiki danej jednostki

Prace pomocnicze

przy opiece nad pacjentami oraz transport wewnątrzszpitalny

Sprzątamy obiekty bez względu na lokalizację czy powierzchnię.

Schemat świadczonych usług ma charakter indywidualny i dostosowany jest do potrzeb Klienta. W realizacji planu posiłkujemy się wieloletnim doświadczeniem, znajomością najnowszych rozwiązań oraz umiejętnością optymalizacji wpływającej na zminimalizowanie kosztów ponoszonych przez Klienta. Mamy pełną świadomość odpowiedzialności jaka spoczywa na Wykonawcy usługi sprzątania w obiekcie służby zdrowia, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby wykwalifikowany personel oraz rozwiązania technologiczne zapewniły należyty stan higieniczny.

Co nas wyróżnia

Znajomość specyfiki

sektora medycznego

Znajomość zagrożeń

i miejsc o wysokim ryzyku występowania sytuacji niebezpiecznych

Załoga fachowców

sprawdzona i profesjonalna

Realizacja wymagań

zawartych w przepisach BHP i procedurach jakościowych

Korzyści z oddelegowania zadań związanych z utrzymaniem czystości do DGP Clean Partner:

Stała obsada

Zapewnienie stałej obsady stanowisk pracy bez względu na urlopy lub choroby pracowników.

Wygodne faktury

Zlikwidowanie obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu Pracy i innych ustawowych uregulowań wobec personelu zatrudnianego przez Klienta - rozliczanie za pomocą faktur z odroczonym terminem płatności zaliczaną w koszty uzyskania przychodów.

Komfort Klienta

Zdjęcie z Klienta odpowiedzialności za ustalanie schematów prac porządkowych, kontroli oraz nadzoru nad pracownikami.

Szybkość

Znaczne skrócenie czasu potrzebnego na interwencję w przypadku wystąpienia odstępstw od harmonogramu pracy (zastępstwa).

Jesteśmy do Państwa dyspozycji na terenie całej Polski, dzięki czemu szybko i skutecznie gwarantujemy natychmiastowe wsparcie wszędzie, gdzie jest to potrzebne.

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.
Strona internetowa: Proformat

Telefon do działu rekrutacji

Formularz kontaktowy

Tic box*