Obiekty przemysłowe

Utrzymanie czystości w obiektach przemysłowych jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. W DGP Clean Partner zadania zapewniające utrzymanie wymaganych standardów realizują wyspecjalizowani pracownicy. Doświadczona kadra dobierana jest z uwzględnieniem potrzeb Klienta oraz wymagań adekwatnych do specyfiki sprzątanego obiektu.

W ramach usług utrzymania czystości w obiektach przemysłowych gwarantujemy:

Najwyższą jakość

kompleksowej usługi sprzątania

Wysoki standard higieny i porządku

wewnątrz jak i na zewnątrz budynku

Regularne prace

wykonywane bez zakłócenia funkcjonowania przedsiębiorstwa

Prace okresowe

wpływające pozytywnie na wizerunek firmy

Zespół kompetentnych, przeszkolonych ludzi

posiadających niezbędne wymagania

Najnowszy sprzęt

oraz środki czystości bezpieczne dla personelu oraz sprzątanych nawierzchni, wpływające na maksymalizację efektów

Doświadczenie

Posiadamy bogate doświadczenie w wysoko specjalistycznych usługach czystości na terenie obiektów przemysłowych takich jak elektrownie, elektrociepłownie, zakłady produkcyjne, kopalnie. Zapewniamy czystość na powierzchniach produkcyjnych, technicznych jak i zagrożonych wybuchem.

Nowoczesność

Przeznaczony do sprzątania najnowocześniejszy sprzęt nie tylko zapewnia wykonanie usługi na odpowiednim poziomie, ale również bezpieczeństwo Klienta. Personel porządkowy wykonujący usługi na terenie tych obiektów posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz uczestniczy w cyklicznych szkoleniach podnoszących wiedzę i umiejętności.

Sprzątamy obiekty bez względu na lokalizację czy powierzchnię.

Schemat świadczonych usług ma charakter indywidualny i dostosowany jest do potrzeb Klienta. W realizacji planu posiłkujemy się wieloletnim doświadczeniem, znajomością najnowszych rozwiązań oraz umiejętnością optymalizacji wpływającej na zminimalizowanie kosztów ponoszonych przez Twoją firmę.

Co nas wyróżnia

Znajomość specyfiki

sektora przemysłowego

Znajomość zagrożeń

i miejsc o wysokim ryzyku występowania sytuacji niebezpiecznych

Załoga fachowców

sprawdzona i profesjonalna

Realizacja wymagań

zawartych w przepisach BHP i procedurach jakościowych

Korzyści z oddelegowania zadań związanych z utrzymaniem czystości do DGP Clean Partner:

Stała obsada

Zapewnienie stałej obsady stanowisk pracy bez względu na urlopy lub choroby pracowników.

Wygodne faktury

Zlikwidowanie obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu Pracy i innych ustawowych uregulowań wobec personelu zatrudnianego przez Klienta - rozliczanie za pomocą faktur z odroczonym terminem płatności zaliczaną w koszty uzyskania przychodów.

Komfort Klienta

Zdjęcie z Klienta odpowiedzialności za ustalanie schematów prac porządkowych, kontroli oraz nadzoru nad pracownikami.

Szybkość

Znaczne skrócenie czasu potrzebnego na interwencję w przypadku wystąpienia odstępstw od harmonogramu pracy (zastępstwa).

Jesteśmy do Państwa dyspozycji na terenie całej Polski, dzięki czemu szybko i skutecznie gwarantujemy natychmiastowe wsparcie wszędzie, gdzie jest to potrzebne.

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.
Strona internetowa: Proformat

Telefon do działu rekrutacji

Formularz kontaktowy

Tic box*