Obiekty biurowe i komercyjne

Jako DGP Clean Partner oferujemy kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń biurowych, administracyjnych i komercyjnych. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na stworzenie oferty dopasowanej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta przy jednoczesnej minimalizacji nakładów i maksymalizacji efektów. Czystość i zadbane otoczenie kreują pozytywny wizerunek obsługiwanych przez nas firm, urzędów, banków czy też jednostek użyteczności publicznej.

W ramach usług utrzymania czystości w obiektach biurowych i komercyjnych gwarantujemy:

Najwyższą jakość

kompleksowej usługi sprzątania

Regularne prace

wykonywane bez zakłócenia pracy firmy

Wysoki standard higieny i porządku

wewnątrz jak i na zewnątrz budynku

Najnowszy sprzęt

oraz środki czystości bezpieczne dla personelu oraz sprzątanych nawierzchni

Zespół kompetentnych, przeszkolonych ludzi

posiadających niezbędne wymagania

Prace okresowe

poprawiające wizerunek przedsiębiorstwa

Działania mające na celu

jak najefektywniejsze utrzymanie czystości, zapobieganie rozprzestrzenianiu się bakterii i wirusów

Sprzątamy obiekty bez względu na lokalizację czy powierzchnię.

Schemat świadczonych usług ma charakter indywidualny i dostosowany jest do potrzeb Klienta. Stosowanie najlepszych rozwiązań technologicznych w połączeniu z regularnymi audytami i systemem szkoleń gwarantuje utrzymanie najwyższego standardu na ewoluującym rynku. Powierzający nam utrzymanie czystości Kontrahenci oszczędzają zarówno czas, jak i środki finansowe, co pozwala im na koncentrację działań w głównych obszarach ich funkcjonowania.

Co nas wyróżnia

Znajomość specyfiki

sektora biurowego i komercyjnego

Znajomość zagrożeń

i miejsc o wysokim ryzyku występowania sytuacji niebezpiecznych

Załoga fachowców

sprawdzona i profesjonalna

Realizacja wymagań

zawartych w przepisach BHP i procedurach jakościowych

Korzyści z oddelegowania zadań związanych z utrzymaniem czystości do DGP Clean Partner:

Stała obsada

Zapewnienie stałej obsady stanowisk pracy bez względu na urlopy lub choroby pracowników.

Wygodne faktury

Zlikwidowanie obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu Pracy i innych ustawowych uregulowań wobec personelu zatrudnianego przez Klienta - rozliczanie za pomocą faktur z odroczonym terminem płatności zaliczaną w koszty uzyskania przychodów.

Komfort Klienta

Zdjęcie z Klienta odpowiedzialności za ustalanie schematów prac porządkowych, kontroli oraz nadzoru nad pracownikami.

Szybkość

Znaczne skrócenie czasu potrzebnego na interwencję w przypadku wystąpienia odstępstw od harmonogramu pracy (zastępstwa).

Jesteśmy do Państwa dyspozycji na terenie całej Polski, dzięki czemu szybko i skutecznie gwarantujemy natychmiastowe wsparcie wszędzie, gdzie jest to potrzebne.

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.
Strona internetowa: Proformat

Telefon do działu rekrutacji

Formularz kontaktowy

Tic box*