O nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy jedną z największych w Polsce grup nowoczesnych i stale rozwijających się spółek powiązanych.

Stworzyliśmy sieć oddziałów na terenie całego kraju, aby nasi Klienci rozwijający swój biznes w każdym obszarze Polski mieli gwarancję realizacji usługi na takim samym poziomie we wszystkich swoich placówkach.  Zapewniamy to dzięki ujednoliconym w ramach Grupy procedurom postępowania oraz wdrożonym procesom zarządczym. Równocześnie doceniamy różnorodność społeczności poszczególnych regionów Polski i staramy się dostosować swoje działania do specyfiki i kultury funkcjonowania biznesu w różnych częściach kraju.

W swoich działaniach łączymy ponad trzydziestoletnie doświadczenie z najnowocześniejszymi osiągnięciami techniki, zarówno w zakresie bezpieczeństwa jak i usług czystościowo-porządkowych. W każdym roku naszej działalności rozwijamy się i dostosowujemy standardy naszej pracy do światowych trendów. Działamy kompleksowo, łączymy niezawodną, wielostopniową ochronę fizyczną z najnowocześniejszymi – często autorskimi – technologiami.

To dzięki partnerskiej współpracy z setkami naszych Klientów zdobyliśmy doświadczenie i kompetencję, którym dzisiaj dzielimy się z  naszymi Kontrahentami. W swojej działalności kierujemy się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako doświadczony dostawca usług zapewniamy swoim Klientom korzyści w sferze ekonomicznej i społecznej. Celem nadrzędnym jest skuteczność realizacji celów naszych Klientów. Jednak beneficjentami naszej strategii działania nie są wyłącznie Klienci. Zatrudniając ponad 10 000 pracowników bycie odpowiedzialnym i wiarygodnym pracodawcą jest dla nas priorytetem. Nasze działania prowadzimy w sposób etyczny i transparentny. Jesteśmy zwolennikami stałego dialogu z naszymi partnerami: Klientami, Dostawcami i Pracownikami. Misją Grupy Kapitałowej DGP DOZORBUD  Grupa  Polska jest dostarczanie najwyższej jakości usług w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania. 

Świadczymy usługi na rzecz najbardziej wymagających Klientów, w tym obiektów podlegających obowiązkowej ochronie oraz obiektów infrastruktury krytycznej, zgodnie z wytycznymi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Jakość świadczonych usług potwierdzamy certyfikatami: ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością; ISO 14001:2015 Systemu Zarządzania Środowiskiem, ISO 45001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, AQAP 2110:2016 System Zarządzania Jakością dla Dostawców Wojska oraz ISO 27001 System zarządzania bezpieczeństwem Informacji.

Spełniamy wymagania Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych. Posiadamy kancelarię niejawną, Autonomiczne Stanowisko Komputerowe (ASK), akredytowany system teleinformatyczny przeznaczony do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE”  i Pion Ochrony Informacji Niejawnych. Zatrudniamy także dużą grupę pracowników legitymujących się poświadczeniami bezpieczeństwa.

Oś czasu

Początek dziłalności

świadczenie usług ochrony dla pierwszych klientów
1989

Rozszerzenie obszaru działalności na region południowej Polski

1992

Przekształcenie firmy „Dozorbud” w sp. z o.o.

1998

Certyfikacja działalności

otrzymanie międzynarodowego certyfikatu ISO 9002
2002

Zmiana nazwy na DGP Dozorbud Grupa Polska sp. z o. o. A

Aktywacja nowych branż: utrzymanie czystości, catering, ochrona p-poż.
2003

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zgodnie z systemami ISO

2007

Uruchomienie nowych oddziałów obejmujących zasięgiem usług całą Polskę

2008

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zgodnie z systemami ISO

Rozwijanie Grupy Kapitałowe
2012

jubileusz 30-lecia firmy

2019

DGP pozostaje rozwijającą się dynamicznie stabilną firmą z 100% kapitałem polskim

2023

Jesteś zainteresowany współpracą z nami?

Skontaktuj się z nami już dziś.

Dlaczego my?

 Klienci korzystający z naszych z usług osiągają następujące korzyści:

· Usługi ochroniarskie i czystościowe na najwyższym poziomie

· redukcja kosztów, m.in.: koszty zatrudnienia, umundurowania i wyposażenia pracowników, zakupu i obsługi pojazdów, obsługi kadrowej, nadzoru itp.

· dostęp do profesjonalnej wiedzy wynikającej z ponad 30-letniego doświadczenia, popartego certyfikatami i referencjami od naszych Klientów

· zwolnienie własnych zasobów kadrowych i finansowych do realizacji innych zadań

· dostęp do nowoczesnych technologii oraz wsparcie logistyczne

· podział ryzyka - zapewniamy pełną odpowiedzialność za nasze działania - posiadamy polisę ubezpieczeniową na kwotę 13 mln zł

· dobre relacje biznesowe, z entuzjazmem podchodzimy do realizacji zleconych zadań

Zarząd

Firma posiada 20 oddziałów na terenie całego kraju znajdujących się w każdym województwie. Zatrudnienie pracowników w zasięgu ogólnokrajowym pozwala nam na nieustanny rozwój, a naszym Parterom zapewnia ciągłość świadczonych usług i natychmiastowe reakcje.

Członkowie Zarządu:

Sebastian Wasila – Prezes Zarządu DGP Dozorbud Grupa Polska sp. z o. o.

Anna Wasila – Wiceprezes Zarządu DGP Dozorbud Grupa Polska sp. z o. o.

Justyna Tarasewicz – Prezes Zarządu DGP Clean Partner sp. z o. o.

Henryk Hamera – Prezes Zarządu DGP Security Partner sp. z o. o.

Agnieszka Panek –  Prokurent samoistny

Strona internetowa: Proformat

Telefon do działu rekrutacji

Formularz kontaktowy

Tic box*