Detekcja szwędania

Zasada działania:

Aktywacja zdarzenia następuje w momencie, gdy wykryty obiekt przebywa w strefie detekcji dłużej, niż ustawiony czas progowy (domyślnie: 10 sek.). Wykrycie obiektu alarmowego w strefie i rozpoczęcie odliczania czasu następuje w chwili, gdy środek geometryczny obiektu (czyli środek ramki otaczającej ten obiekt) znajdzie się w strefie. Taka sytuacja może nastąpić w wyniku wkroczenia obiektu do strefy wytyczonej przez linie graniczne, lub też w wyniku nagłego pojawienia się obiektu wewnątrz strefy (np. wyjście z budynku drzwiami znajdującymi się w obrębie strefy).

Zastosowanie:

Ochrona strefowa obszarów, w których występuje ruch osobowy (np. chodnik, parking, tereny ogólnie dostępne) lub też ruch pojazdów (np. ulice, miejsca z zakazem postoju, zastrzeżone miejsca parkingowe itp.). Poruszające się obiekty, które „przekraczają” strefę w czasie krótszym niż zdefiniowana wartość progowa nie generują alarmu.

Zobacz prezentację:

Strona internetowa: Proformat

Telefon do działu rekrutacji

Formularz kontaktowy

Tic box*