• Polski
  • English
Działanie gwarantowane profesjonalizmem

Usługi dla szpitalnictwa

Opis

Grupa Kapitałowa DGP świadczy kompleksowe usługi dla szpitali i innych jednostek służby zdrowia w zakresie usług porządkowo-czystościowych, usług cateringu i usług bezpieczeństwa. Naszym głównym celem we współpracy z jednostkami służby zdrowia jest przejęcie wszelkich zadań, które do tej pory były realizowane przez zamawiającego lub na rzecz zamawiającego w zakresie utrzymania czystości i higieny na terenie szpitala oraz innych obiektów związanych z służbą zdrowia, żywienia zbiorowego i zapewnienia ochrony pacjentom, personelowi medycznemu, pracownikom szpitali oraz gościom.
Higiena i dezynfekcja
Nadrzędną usługą w ocenie naszych Klientów jest zapewnienie bezpieczeństwa higieny dla pacjentów ich placówek. Stworzyliśmy Dział Higieny Szpitalnej, który opracowuje i wdraża rozwiązania utrzymania czystości i higieny. Zakres usług obejmuje oddziały szpitalne w tym strefy o najwyższym rygorze  sanitarnym jak bloki operacyjne i porodowe, stacje dializ, oddziały IOM, laboratoria. Poradnie, części administracyjno-biurowe, ciągi komunikacyjne.W celu zapewnienia kompleksowej usługi dla szpitali wykonujemy prace transportu wewnętrznego i obsługi szatni wewnątrzszpitalnej, usługi obsługi magazynów odzieżowych w szpitalu. Nasi pracownicy zatrudnieni na stanowisku salowych po odpowiednim przeszkoleniu wykonują również czynności pomocnicze przy pacjencie.Korzyści płynące ze współpracy z DGP Clean Partner to poprawa funkcjonalności i wizerunku placówek służby zdrowia i dokonanie oszczędności poprzez znaczne obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem personelu pozamedycznego, eliminacji po stronie zamawiającego problemów związanych z absencją czasową personelu, przeniesienie inswestycji w profesjonalny  sprzęt i jego serwisowanie na realizatora usługi. To również przekazanie nam wszelki spraw związanych z realizacja usługi  i tym samym odciążenie służ zamawiającego. Do nich należy obsługa kadrowa, płacowa, księgowość, zaopatrzenie w sprzęt oraz wszelkie środki niezbędne do realizacji usługi, wsparcie technologa oraz stałe szkolenia pracowników.
Żywienie zbiorowe
Proponujemy kompleksowe rozwiązania z zakresu usług żywienia. Naszą działalność dostosowujemy do wymogów Unii Europejskiej. Wdrożyliśmy w naszych kuchniach system HACCP. Prowadzimy wewnętrzny nadzór sanitarno-higieniczny nad wszystkimi blokami żywieniowymi oraz punktami wydawniczymi. Szkolimy nasz personel, aby wiedza i umiejętności stale podnosiły jakość usługi.
Ochrona osób i mienia
Usługi ochrony realizowane na rzecz szpitali i placówek służby zdrowia mają na celu zapewnienie kompleksowego bezpieczeństwa pacjentom, personelowi medycznemu i pracownikom oraz gościom przebywającym na terenie placówki.
Czynności realizowane przez pracowników ochrony mają na celu zapobieganie kradzieżom, włamaniom , niszczeniem mienia i atakom terroryzmu lub sabotażu. Zapewnienie porządku i spokoju na terenie placówek poprzez kierowanie ruchem osobowym i samochodowy, prowadzeniu czynności recepcyjnych i informacyjnych. To również całodobowa obsługa centrali telefonicznych, centrali przeciwpożarowych oraz systemów antywłamaniowych.
Dla wsparcia stacjonarnych posterunków ochrony i personelu medycznego zapewniamy całodobowe wsparcie patroli i grup interwencyjnych.