• Polski
  • English
Działanie gwarantowane profesjonalizmem

Usługi dla sieci handlowej

Opis
Nasza oferta skierowana jest zarówno do galerii handlowych, sklepów wielkopowierzchniowych, hipermarketów jak i do mniejszych obiektów handlowych. Proponujemy współpracę w zakresie usług czystościowo porządkowych oraz usług ochrony.
Ochrona osób i mienia
Naszym podstawowym zadaniem w zakresie świadczonych usług ochrony jest zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa,  które realizujemy poprzez optymalne wykorzystanie działania trzech kluczowych elementów zapewniających bezpieczeństwo. Należą do nich: ochrona fizyczna, zabezpieczenia techniczne wspomagające działania pracowników ochrony oraz procedury i regulaminy opracowywane w ścisłej współpracy z zarządcami obiektów. Doświadczeni zarządcy dysponują własnymi, wypracowanymi systemami zabezpieczeń niemniej jednak każdorazowo dokonujemy audytu bezpieczeństwa w wyniku którego wskazujemy wrażliwe punkty i rekomendujemy odpowiednie  rozwiązania w zależności od rodzaju obiektu.
Ochronę obiektów handlowych realizujemy poprzez odpowiednie zestawienie posterunków stałych i ruchomych realizowanych przez pracowników ochrony w strefach wspólnych dostępnych dla klientów takich jak pasaże, parkingi, linie kas, punkty informacyjne oraz w strefach zamkniętych, którymi są strefy dostaw, centra operatorów monitoringu, posterunki dowódców zmian i strażaków.
Pracownicy dedykowani do realizacji usługi przechodzą szereg szkoleń z zakresu technik kradzieży, obsługi klienta, pomocy przedmedycznej, działań w sytuacjach kryzysowych – m.in. w razie pożaru, aktów terroryzmu, ewakuacji.
Współpracujemy z  służbami Policji, Straży Pożarnej i  Pogotowia Ratunkowego.
Usługi czystościowo – porządkowe
Centra handlowe, parki handlowe i centra wyprzedażowe przestały być wyłącznie destynacją zakupową a stały się centrami społecznościowymi. Zyskały rozbudowaną funkcję rozrywkowo-rekreacyjną, kulturalną, są wzbogacane o przestrzeń publiczną. Dzięki temu klienci traktują je jako miejsce spotkań i różnorodnych form spędzania wolnego czasu.
Naszym zadaniem jako realizatora usług czystościowo – porządkowych jest zapewnienie najwyższego poziomu czystości a przez to komfortu odwiedzających klientów.
Realizujemy kompleksowe usługi na rzecz sklepów wielkopowierzchniowych poprzez serwisy dzienne dbające o bieżące utrzymanie czystości w czasie godzin otwarcia, natychmiastowe reagowanie na wezwanie przez nadzór. Serwis dzienny terenów zewnętrznych , którego zadaniem jest bieżące utrzymanie czystości terenu zewnętrznego poprzez dbanie o właściwy stan nawierzchni ulic, chodników, placów oraz skwerów zielonych w okresie letnim i  zimowym. Serwis nocny stref sanitarnych, części gastronomicznej, ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, pasaży i wind, którego zadaniem jest doczyszczanie ręczne i maszynowe wyznaczonych odcinków po zamknięciu obiektu handlowego.