• Polski
  • English
Działanie gwarantowane profesjonalizmem

Usługi dla administracji

Opis
Zamawiający z sektora Administracji Publicznej zobowiązani są do udzielenia zamówienia na podstawie  Prawa Zamówień Publicznych. Grupa DGP bierze udział średnio w ponad 20% ogłaszanych przetargów, w zależności od przedmiotu zamówienia i jego skali. Interesują nas przede wszystkim duże projekty w zakresie usług porządkowo-czystościowych i usług ochrony.
Zatrudniamy Specjalistów w dziedzinie przetargów, którzy nie tylko znają przepisy i posiadają umiejętność precyzyjnego określenia potrzeb zamawiającego ale również  sprawnie orientują się w trendach rynkowych. Administracja publiczna coraz częściej narzuca klauzule społeczne w przetargach. Grupa Kapitałowa DGP jako wiarygodny i odpowiedzialny pracodawca świadomie uczestniczy w postępowaniach o wymogach społecznych.
Ochrona osób i mienia
Mamy świadomość, że coraz staranniej należy dbać o  bezpieczeństwo w naszym najbliższym otoczeniu, w regionie, kraju i świecie a w szczególności w przestrzeni publicznej. Dysponujemy kadrą menadżerską oraz pracownikami pierwszego kontaktu, którzy posiadają wykształcenie i  kwalifikacje z zakresu ochrony mienia. Są przygotowaniu w stopniu podstawowym  do rozwiązywania konfliktów i do współpracy ze stronami. Posiadają wiedzę z zakresu zadań administracji publicznej, problematyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz zagadnień związanych z różnego rodzaju przestępczością i terroryzmem.
Pracownicy ochrony zobowiązani są poprzez przypisane im zadania do zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej petentów, pracowników i gości placówek administracyjnych oraz do działań zapobiegającym przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren ochrony. Pełnią również funkcję informacyjną i portierską.
Usługi czystościowo – porządkowe
Zapraszamy do współpracy w zakresie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymywania w ciągłej czystości pomieszczeń budynków administracyjnych, okien i terenów zewnętrznych. Za nami stoi latami zdobywane doświadczenie i grono zadowolonych klientów. Pracujemy po to, by zoptymalizować Państwa pracę jako administratorów urzędów, banków, placówek oświatowych. Doświadczenie i wiedza naszych pracowników to gwarancja wysokiej jakości higieny na wszelkiego rodzaju powierzchniach. Oferujemy profesjonalne sprzątanie budynków biurowych, sal wykładowych i  sądowych, ciągów komunikacyjnych, sanitariatów. Zaopatrujemy klientów w środki higieny dzieląc się  rabatem , jaki sami otrzymujemy od naszych dostawców dzięki  skali składanych zamówień.