• Polski
  • English
Działanie gwarantowane profesjonalizmem

Usługi czystościowo-porządkowe

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie utrzymania czystości w obiektach biurowych, przemysłowych, służby zdrowia a także wykonuje dodatkowe usługi specjalistyczne.

 

Obiekty przemysłowe

Posiadamy bogate doświadczenie w wysoko specjalistycznych usługach czystości na terenie obiektów przemysłowych i zakładach produkcyjnych.

Pomieszczenia biurowe i administracyjne

Jako DGP Clean Partner oferujemy kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń biurowych, socjalnych i administracyjnych.

Obiekty służby zdrowia

Wykonujemy specjalistyczne usługi sprzątania, utrzymania higieny i dezynfekcji obiektów służby zdrowia na terenie całego kraju.

Obsługa terenów zewnętrznych

Realizujemy kompleksowe, całoroczne usługi w zakresie utrzymania czystości na terenach zewnętrznych

Usługi specjalistyczne

W ramach prowadzonej działalności wykonujemy usługi specjalistyczne polegające na myciu okien i elewacji metodą alpinistyczną.

W ramach Grupy Kapitałowej DGP
usługi czystościowo – porządkowe realizuje Spółka

DGP Clean Partner Sp.  z o.o.

KONTAKT:
00-195 Warszawa ul. Zygmunta Słomińskiego 15/52

Adres do korespondencji: 59-220 Legnica ul. N.M. Panny 5e

tel. 76 856 76 01, fax 76 856 76 09
dgpclean@grupadgp.pl

KRS0000470035 NIP691-24-97-105 REGON 021820528
Kapitał zakładowy: 3 100 000 PLN

Zarząd:
Justyna Tarasewicz – Prezes Zarządu
Agnieszka Panek – Prokurent Samoistny

 

Jesteśmy Spółką o zasięgu ogólnopolskim.
Stworzyliśmy sieć Oddziałów na terenie całego Kraju aby nasi Klienci sieciowi  mieli gwarancje  realizacji usługi na takim samym poziomie we wszystkich swoich placówkach. Gwarantują to ujednolicone procedury i wdrożone  procesy zarządcze.

Zaangażowanie Grupy DGP w    świadczenie wysokiej jakości usług outsourcingowych dla biznesu wymaga wdrożenia
i stałego doskonalenia procesów zarządzania jakością
i posiadanymi zasobami. W wyniku swoich działań  Grupa DGP otrzymała szereg certyfikatów i wyróżnień potwierdzający wysoki standard oferowanych usług.

Nasze starania potwierdzają:
– Certyfikat jakości ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
ISO 22000:2005, AQAP 2110:2016, PN-N 18001:2004,
– Gwarancja dyskrecji i profesjonalizmu;
– Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego II i III stopnia
o klauzuli POUFNE,
– Członkostwo w  Krajowej Izby Gospodarczo – Rehabilitacyjnej,
–  Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej,
– Świadectwo Wiarygodności wydane przez Krajowego Dyrektora ds. Uzbrojenia
– ‘’Certyfikatów jakości’’ jakimi są referencje naszych zadowolonych Klientów i Partnerów Biznesowych.

Zapytaj o ofertę dla Twojej firmy