• Polski
  • English
Działanie gwarantowane profesjonalizmem

Usługi dla branży logistycznej

Opis
Grupa DGP oferuje Klientom z branży logistycznej kompleksową usługę z zakresu ochrony osób i mienia oraz  szeroko rozumianych usług porządkowo – czystościowych.
Najwyższy poziom usług zapewnią dobrze wynagradzani i systematycznie szkoleni pracownicy ochrony pracujący pod nadzorem doświadczonego szefa ochrony i pracownicy porządkowi realizujący usługę zgodnie z wytycznymi technologa. Dlatego naszym priorytetem jest dobór właściwego personelu pracowniczego i dbałość o jego rozwój poprzez wewnętrzny system szkoleń i ocen kwalifikacji.
Ochrona osób i mienia
Usługa ochrony  realizowana na obiektach logistycznych i magazynowych łączy w sobie ochronę fizyczną oraz  instalację i monitoring sprawdzonych systemów CCTV, systemów alarmowych, kontroli dostępu, systemów przeciwpożarowych i innych rozwiązań technicznych mających na celu kompleksową ochronę obiektów. W większości przypadków zabezpieczenia techniczne zapewniają zarządcy. Grupa DGP wspiera zarządców w projektowaniu, instalacji i montażu zabezpieczeń wszelkiego rodzaju, niejednokrotnie współfinansując niniejsze projekty. Ochrona magazynów oraz centrów logistycznych  wymaga dostosowania usług do specyfiki branży dlatego procedury działania służb ochrony opracowywane są indywidualnie dla danego obiektu we współpracy zarządcy i Spółki DGP Security Partner.
Zazwyczaj usługę realizujemy poprzez połączenie pracy pracowników ochrony na posterunkach stałych (bramy wjazdowe i wejścia osobowe  gdzie prowadzimy pełną kontrole i ewidencję ruchu towarowego,  ruchu osobowego, kontrolę zgodności ładunków z dokumentacją, plomb na ładunkach, kontrole alkomatem, monitoring wizyjny, ect) z patrolami mobilnymi na obszarze całego centrum logistycznego/magazynu  wraz ze strefami załadunku/ rozładunku, stref konfekcjonowania i kompletacji dostaw, stref oczekiwania kierowców etc.
Usługi czystościowo – porządkowe
Nasza Spółka DGP Clean Partner  świadczy usługi w zakresie stałego utrzymania czystości jak i doczyszczania obiektów magazynowo – logistycznych, centrów dystrybucji. Specyfika tych nowoczesnych obiektów, często zaawansowanych technologicznie, wymaga odpowiedniego przygotowania i zastosowania profesjonalnych rozwiązań w zakresie sprzątania hal oraz sprzątania budynków o charakterze magazynowym. Starannie badamy potrzeby naszych klientów.
Posiadamy wiedzę i zaplecze techniczne, niezbędne do prawidłowej realizacji usług porządkowych w zakładach magazynowych. W celu osiągnięcia satysfakcjonujących efektów sprzątania, stosujemy zarówno nowoczesne środki utrzymania czystości, jak i sprzęt do bieżącego sprzątania oraz prac okresowych. Prowadzimy bieżące szkolenia naszych pracowników i dbamy o to aby rzetelnie wykonywali swoje obowiązki. Realizujemy usługi porządkowe przy jednoczesnym przestrzeganiu odpowiednich procedur, m.in. systemu HACCP. Codzienne, na bieżąco bieżące dbamy o ład i porządek pomieszczeń logistycznych, zgodnie z harmonogramem ustalonym z zarządcą obiektu. Prowadzimy prace okresowe i specjalistyczne, realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Utrzymujemy całorocznie w czystości tereny zewnętrzne wokół hal i prowadzimy pielęgnację terenów zielonych, prace ogrodnicze. Zapewniamy  środki higieniczne do stref sanitarnych i stołówkowych, zgodnie z wymaganiami kontrahentów.